A- A+

ВАЖНО

        Адресите на електронните пощи на Регионална здравна инспекция – Велико Търново се променят считано от 08.10.2018 г. Основният адрес на РЗИ става:
                                rzi-vt@rzi-vt.bg
        Всички останали адреси се променят аналогично, като „org” се заменя с „bg“. Например: office@rzi-vt.org се променя на office@rzi-vt.bg.

        Считано от същата дата се променя и адресът на интернет страницата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново. Новият адрес е:
        www.rzi-vt.bg, достъпен също и от rzi-vt.bg.

Пресконференция по повод Световен ден за борба с туберкулозата 2019 (22.03.2019)

Световен ден за борба с туберкулозата 2019 (21.03.2019)

22 март - Световен ден на водата (21.03.2019)

Изложба на рисунки на тема „Аз живея здравословно” (21.03.2019)

Пресконференция (20.03.2019)

Заболяемост (на 10 000 човека) от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) (19.03.2019)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 11.03.2019 г. – 17.03. 2019 г. (18.03.2019)

РЗИ - Велико Търново свиква първо общо събрание на Регионалната колегия на съсловната организация на помощник-фармацевтите на 28.03.2019 г. от 14:00 часа в залата на РЗИ - Велико Търново (18.03.2019)

РЗИ - Велико Търново свиква първо общо събрание на Регионалната колегия на съсловната организация на зъботехниците на 26.03.2019 г. от 14:00 часа в залата на РЗИ - В. Търново (14.03.2019)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец февруари (14.03.2019)

Протокол от заседание на комисията за подбор по документи за заемане на длъжността ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ (касиер) в дирекция АПФСО (14.03.2019)

Акцията по кръводаряване (07.03.2019)

Регионална здравна инспекция – гр. Велико Търново обявява ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ (28.02.2019)

Резултати от конкурс за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“ (25.02.2019)

Резултати от конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” (25.02.2019)

Резултати от конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ (25.02.2019)

Резултати от конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ (20.02.2019)

Резултати от конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“ (20.02.2019)

Резултати от конкурс за длъжността ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” (20.02.2019)

Резултати от конкурс за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” (20.02.2019)

Резултати от конкурс за длъжността ИНСПЕКТОР в отдел „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, дирекция „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” (19.02.2019)

Резултати от конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в дирекция „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ (19.02.2019)

ТЪЖНА ВЕСТ

Национален ученически конкурс на тема: „Посланици на здравето” (23.10.2018)