A- A+

ВАЖНО

        Адресите на електронните пощи на Регионална здравна инспекция – Велико Търново се променят считано от 08.10.2018 г. Основният адрес на РЗИ става:
                                rzi-vt@rzi-vt.bg
        Всички останали адреси се променят аналогично, като „org” се заменя с „bg“. Например: office@rzi-vt.org се променя на office@rzi-vt.bg.

        Считано от същата дата се променя и адресът на интернет страницата на Регионална здравна инспекция – Велико Търново. Новият адрес е:
        www.rzi-vt.bg, достъпен също и от rzi-vt.bg.

Банго Васил (15.01.2019)

Информация за регистрираните заразни и паразитни болести през месец декември (14.01.2019)

Заболяемост (на 10 000 човека) от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) (14.01.2019)

Справка за регистрираните заразни и паразитни болести във Великотърновска област за периода 07.01.2019 г. – 13.01. 2019 г. (14.01.2019)

РЗИ – Велико Търново обявява конкурс за длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”. (11.01.2019)

РЗИ – Велико Търново обявява конкурс за длъжността ИНСПЕКТОР В ОТДЕЛ „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“, ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”. (11.01.2019)

РЗИ – Велико Търново обявява конкурс за длъжността ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР В ДИРЕКЦИЯ ”НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”. (11.01.2019)

Анализ на резултатите от проучване и измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от РЗИ - Велико Търново за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г. (11.01.2019)

Благодарност от Институт за здравно образование (03.01.2019)

Малките коледари от ДГ „Соня“ – Велико Търново (19.12.2018)

Коледен кулинарен конкурс (19.12.2018)

ТЪЖНА ВЕСТ

Информация за дейността на отдел „Държавен здравен контрол” през месец ноември (06.12.2018)

„Знаем да се храним здравословно“ (05.12.2018)

Изложба и награждаване на победителите в конкурса за подложки на тема „С аромат на кафе или чай, но без цигара” (05.12.2018)

Кампания по повод на Световния ден за борба срещу СПИН – 1 декември (05.12.2018)

Обявяваме следната корекция на минималните технически параметри за компютърна техника... (04.12.2018)

Пазарно проучване за доставка на компютри и офис техника (29.11.2018)

Победители в конкурса на тема „С аромат на кафе или чай, но без цигара” (29.11.2018)

1 декември - Световeн ден срещу СПИН (29.11.2018)

До всички средства за масова информация - отлагане (29.11.2018)

Съобщение до всички средства за масова информация (29.11.2018)

Клуб на здравето (29.11.2018)

Състезание по безопасност на движението „Да запазим живота на пътя!” (28.11.2018)

Справка за качествата на питейната вода, ползвана от населението на Великотърновска област за периода 01.11 – 15.11.2018 г. (19.11.2018)

Ден на отворените врати (16.11.2018)

15 ноември 2018 – Международен ден без тютюнопушене (13.11.2018)

Да запазим живота на пътя! (13.11.2018)

Национална кампания "Попитайте хематолога" (06.11.2018)

Резултати от конкурс за длъжността главен експерт (физик) в дирекция "Лабораторни изследвания” (01.11.2018)

Резултати от конкурс за длъжността главен експерт (химик) в дирекция "Лабораторни изследвания” (01.11.2018)

Национален ученически конкурс на тема: „Посланици на здравето” (23.10.2018)

На вниманието на всички общопрактикуващи лекари в област Велико Търново (13.09.2018)

На вниманието на медицинските специалисти. Настъпили промени в законодателната уредба, касаеща дейността на ТЕЛК (08.08.2018)

ИНФОРМАЦИЯ за резултатите от проведеното представително проучване на нивата на Радон в сгради на територията на област В. Търново (31.07.2018)

В Държавен вестник бр. 45/31.05.2018 г. е публикувана Националната здравна карта на Република България, утвърдена с Решение №361/29.05.2018 г. на Министерския съвет (22.06.2018)